Lietuva mini valstybės atkūrimo dieną

cal2010-02-16  tagŽymos: ,   Paskelbta kategorijose Naujienos trumpai

Prieš 92 metus, 1918 metų vasario 16 dieną, Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Šiuo aktu Pasauliui buvo pareikšta, kad Lietuva atsiskiria nuo kitų tautų ir tampa nepriklausoma ir suvereni tarpukario valstybė.

Lietuvos nepriklausomybės aktą pasirašė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. K. Šaulys, J. Smilgevičius, K. Bizauskas, J. Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. Vl. Mironas, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, A. Stulginskis, J. Šernas, Pr. Dovydaitis.

Pripažinta kaimyninių ir Pasaulio valstybių, Lietuva nepriklausomybę išsaugojo daugiau nei 20 metų. Prasidėjus Antrajam Pasauliniam karui Lietuva buvo okupuota kaimyninės Rusijos ir buvo priversta įstoti į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą (TSRS), kurios sudėtyje išbuvo 50 metų – iki 1990 metų.

Rašyti komentarą