Grant.lt politika

GlogoTinklaraštis Grant.lt laikosi žemiau išvardintų dešimties principų:

1. Visada būti viešu ir teisingu informacijos šaltiniu internetinėje erdvėje;

2. Neskelbti informacijos, kurią skelbti draudžia LR įstatymai;

3. Neskelbti informacijos apie nusikaltimus ir nelaimes;

4. Kaip galima vengti bulvarinės informacijos, kuri dažniausiai būna „laužta iš piršto“ ir mažai kuo naudinga;

5. Būti pavyzdžiu kitiems bei mokytis iš savo ir kitų klaidų;

6. Visada būti teisingu prieš savo skaitytojus ir vertinti jų pastabas bei kritiką;

7. Gerbti lietuvių kalbą ir visada stengtis, kad ją gerbtų skaitytojai;

8. Rūpintis ir dėti visas pastangas, kad publikuojama informacija nepažeistų jokių LR įstatymų;

9. Gerbti visus partnerius ir griežtai laikytis susitarimų;

10. Tobulėti ir niekad nesustoti tai darius.