Naujos šilumos kainos ir kainodara

cal2009-11-25  tagŽymos: , ,   Paskelbta kategorijose Keturi kampai

energijaSu naujuoju šilumos sezonu daugeliui šilumos vartotojų pigo ir pati šiluma. Tačiau kaip rodo naujos žinios, brangstant dujoms, atpigusia šiluma ilgai džiaugtis neteks.

Įsigaliojus naujai šilumos kainų skaičiavimo metodikai, šilumos tiekėjai kainas gali perskaičiuoti kiekvieną mėnesį atsižvelgiant į šilumai gaminti reikalingų išteklių kainą. Gera tokia tvarka ar ne, kol kas anksti spręsti, tačiau pažįstant energetikus, tikėtis ypatingai palankių sąlygų šilumos vartotojams, turbūt nelabai vertėtų.

Susipažinti su savivaldybėse nustatytomis šilumos kainomis galima regula.lt internetiniame tinklalapyje: šilumos kainų žemėlapis, pagal savivaldybes.

O tam, kad labiau suprasti, kaip šiandien yra apskaičiuojamos šilumos kainos, siūlome pašifruoti ištrauką iš vienos savivaldybės tarybos sprendimo dėl tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo:

1.1. šilumos gamybos kainos:

1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule – 4,38 + Tg nš kd;

1.1.2. patiektos į tinklą:

1.1.2.1. vienanarę, išreiškiamą formule – 4,38 + Tpt kd ;

1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 4,38 ct/kWh;

1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd ;

1.1.2.2. dvinarę:

1.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 31,95 Lt/kW

per mėnesį;

1.1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd ;

1.2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):

1.2.1. vienanarę, išreiškiamą formule – 2,49 + Tpr kd ;

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,49 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd ;

1.2.2. dvinarę:

1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 18,12 Lt/kW per

mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – Tpr kd;

1.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:

1.3.1. vienanarę, išreiškiamą formule – 6,87 + Tpt kd + Tprkd;

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 6,87 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule – Tpt kd + Tpr kd;

1.3.2. dvinarę:

1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 50,07 Lt/kW per

mėnesį;

1.3.2.2.kintamąją dalį (suvartotą šilumos kiekį) išreiškiamą formule – Tpt kd + Tpr kd;

1.4. šilumos pardavimo vartotojams kainą – 5,09 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba

daugiabučių namų gyventojams pasirinktinai 5,09 Lt per mėnesį arba 0,36 ct/kWh;

1.5. pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 2.7 punktą, nepadengtas sąnaudas, susidariusias dėl kuro faktinių kainų ir nustatant šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, ir paskirstytas 12 mėnesių laikotarpiui – 2,02 ct/kWh;

1.6. šilumos kainų dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules:

Eil Nr

Dedamoji

Formulė

1.1

Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji

Tg nš kd = Tpt kd = 0,29 + (79,5 x Tmed + 1841,4 x Tm + 253,1 x Ta + 6615,2 x Tp + 405,6 x Ts + 105,1 x Td) / (91,85 x 10000)
2.2

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

Tpr kd = 0,39 + 24,65 x Tpt / 67,2
3.3

Patiektos į tinklą šilumos kaina

Tpt = 4,38 + Tpt kd

Žymėjimai:

Tmed – medienos kaina, Lt/tne;

Tm – mazuto kaina, Lt/tne;

Ta – akmens anglies kaina, Lt/tne;

Tp – pjuvenų kaina, Lt/tne;

Ts – šiaudų kaina, Lt/tne;

Td – dyzelinio krosnių kuro kaina, Lt/tne;

Kuro kainos, taikomos skaičiuojant šilumos kainas, nustatomos pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 121 punkto reikalavimus.

Ar kas nors patikėjote, kad bent vienas savivaldybės tarybos narys supranta, iš ko šiandien susideda šilumos kaina ir kaip išvis ji apskaičiuojama?

Rašyti komentarą