Automobilių sargai (1988)

cal2009-11-26  tagŽymos:   Paskelbta kategorijose LTSR Elektronika ir kompiuterija

Šveicarijoje kasdien nuvaroma arba pavagiama 290 automobilių, Anglijoje net 2,2 tūkst. O Lietuvoje! Kaip teigia oficiali statistika – 3-4! (Tai bent lenkiam Vakarus.) Vadinasi, galime ramiai miegoti! Deja, ne. Nakvojantis prie namų automobilis – masinantis kąsnelis vagišiui, nuotykių mėgėjui ar nesusitupėjusiam vandalui.

Geriausia – turėti garažą. Tačiau jis mūsų visuomenėje kol kas ne visiems pasiekiama prabanga. Nepakenktų mašiną apdrausti. Tačiau ką daryti, kai už branginamą automobilį gaunamas tik pluoštelis banknotų!

Geriausias būdas išsaugoti automobilį – įrengti jame autosargą. Siūlome susipažinti su Tarybų Sąjungoje gaminamais įvairių konstrukcijų įtaisais. Tai jums padės išsirinkti tintinkamiausią.

Tarybų Sąjungoje gaminamus sargus galima suskirstyti į 4 grupes: mechaniniai įtaisai prieš nuvarymą (vairo ir pedalų fiksatoriai); elektriniai įtaisai (masės jungikliai, švytuokliniai davikliai); elektronines uždegimo sistemas įjungiami įtaisai, kurie jas blokuoja; elektroniniai įtaisai iš elektroninio valdymo bloko ir durų, bagažinės, kapoto, langų daviklių.

Pirmųjų trijų grupių įtaisai automobilį saugo tik iš dalies, nes netrukdo patekti į saloną, bagažinę, variklio skyrių, o švytuokliniai davikliai dažnai ima veikti nuo vėjo, atsitiktinio kieno nors prisilietimo.

Nuo vagių, mėginančių pavogti automobilį arba kai kuriuos mazgus, detales, daiktus iš salono, geriausiai apsaugo elektroniniai įtaisai. Todėl pirmiausia išnagrinėsime juos, o paskui – kai kuriuos kitus.

Automėgėjams labiausiai rūpi sargų signalinės apsauginės ir eksploatacinės savybės (žr. lent.).

Pavadinimas

Apie pavojų įspėjama

Imama srovė mA

Eksploatacijos temperatūra C

Kaina rb

Garsu

Šviesa

Nesudėtingi įtaisai

MPA

+

+

0

-60 +60

5

ESA-2

+

2

-40 +55

18

„Elektronika PU-01“

+

0

-40 +55

8

Įtaisai su elektroniniu valdymo bloku

„Siurpriz“ +

1

-45 + 45

15

AS-1 +

0

-40 +55

39

AOS-2 +

40

-25 +45

15

„Rif“ +

1,5

-40 +55

20

„Sargis-2M“ +

10

-40 +55

15

„Sargis-11“ + +

6

-40 +70

20

„Avtokod-01“ +

S

-45 +55

60

Signalinės-apsauginės savybės

Mėginimai patekti į automobilį nustatomi įvairiais būdais. Labiausiai paplitę jungikliai. Jie ima veikti, atidarant duris, kapotą, bagažinę. Jungiklių maitinimo minusas patenka į valdymo bloką, kuris įjungia pavojaus signalą. Tam naudojami įprasti šviesos jungikliai salone, o jeigu jų nėra – sumontuojami į juos panašūs. Be to, įtaisas AS-1 dviem mikrojungikliais saugo priekinį stiklą.

Kitas nustatymo būdas – kai krinta akumuliatoriaus įtampa. Šis būdas kartu su jungikliais naudojamas įtaise SARGI S-11. Po kiekvieno staigaus įtampos kritimo (imtuvas ima ne mažesnę kaip 400 mA srovę), pavyzdžiui, kai, atidarius duris, užsidega šviesa, įjungiamas degimas ar kuri nors lempa (apšvietimo, posūkio rodiklis ir pan.), įjungiamas pavojaus signalas.

Įtaisas „Siurpriz“ priekiniam stiklui apsaugoti veikia grandinės nutraukimo būdu: mėginant išimti stiklą, prie stiklo priklijuotas laidas trūksta ir įjungia signalizaciją. Jis tinka ir priekabai apsaugoti (kai, mėginant ją pagrobti, atkabinama priekaba ir nutraukiama grandinė, maitinimo minusas nepasiekia tam tikro įtaiso įvado ir pradeda veikti signalizacija).

Automobilis gali būti saugomas ir naudojant inercinį daviklį. Jis reaguoja į automobilio kėbulo virpesius, kuriuos sukelia mėginimas pavogti stiklus, ratus ir kitas dalis. Šis daviklis – pagrindinė įtaisų MPA ir ESA-2 dalis. Jie skiriasi tuo, kad pirmajame įtaise signalų grandinę komutuoja daviklio virpančios spyruoklės kontaktai, o antrajame – elektroninė schema, kuri taip pat garantuoja uždelstą veikimą. ESA-2 gaminamas dviejų modifikacijų: automobiliams su signalo rėle ir be jos. Inerciniai davikliai taip pat naudojami įtaisuose „Rif“, SARGIS-2M, SAR¬GIS-11.

Nagrinėjamuose įtaisuose pavojaus signalui dažniausiai naudojamas automobilio garso signalas SARGIS-2M, SARGIS-11, „Avtokod-01“ turi papildomą garso signalą, kurį mašinos savininkas įrengia sunkiai prieinamoje vietoje.

Šviesos signalas (gabaritų rodiklių mirksėjimas) taikomas „Elektronikoje PU-01“. MPA ir SARGIO-11 aprašuose pateiktos prijungimo schemos, kuriose pavojaus signalui naudojamos trumposios šviesos. „Siurprize“ numatyta galimybė panaudoti savo nuožiūra trumpą arba ilgą signalo veikimo režimą. Įtaisuose MPA ir ESA-2 darbo režimas trumpas. MPA trūkčiojantis signalas skamba tol, kol švytuoklės plokštelinė spyruoklė uždaro signalo grandinę. ESA-2 jis skamba ir išjungus švytuoklę.

Kai kuriuose įtaisuose pavojaus signalo pobūdis įgalina iš tolo nustatyti, į kurią automobilio dalį – variklį, salono duris ar bagažinę – kėsinamasi.

Autosargai dažniausiai valdomi vienu jungikliu, kurį mašinos savininkas gali įrengti savo nuožiūra slaptoje vietoje salone. Įjungdamas apsaugą, jis įjungia išjungiklį ir, iki pasigirsta signalas, išlipa iš automobilio. AS-1 valdomas dviem jungikliais, kurie sudaro paprasčiausią koderį. AOS-2 ir „Rif“ valdomi koderiu. „Avtokod-01“ valdomas klavišiniu pultu. Įjungiamas nuspaudus mygtuką „Sbros“ ir išjungus degimą.

Sistemos AS-1 schema apsaugo nuo trumpalaikio maitinimo išjungimo, nes, prisijungus prie akumuliatoriaus, signalizacija nedelsiant atnaujinama.

„Rif“ sistemoje signalizacija įsijungia, sujungus bet kuriuos du kodo (trinkelės) kontaktus netinkama tvarka arba visus kontaktus.

Automobilio apsaugai nuo nuvarymo dažniausiai naudojamas uždegimo blokavimas: tam uždegimo sistemos žemos įtampos grandinė nutraukiama arba prijungiama prie masės.

Eksploatacines savybės

Jas dažniausiai lemia tai, ar lengvai ir greitai automobilio savininkas gali pats sumontuoti sistemą, ar ji visiškai sukomplektuota, ar galima pasirinkti prijungimo variantą, išplėsti funkcijas, ar įtaisas veikia stabiliai, patogus įjungti ir išjungti.

Autosargų montavimo trukmė priklauso nuo pasirinkto įtaiso (daviklių skaičiaus, valdymo būdų, būklės indikacijos – veikimo kontrolės). Galimybę automobilio savininkui pačiam susimontuoti autosargą lemia tai, ar išsamiai ir smulkiai instrukcijoje nurodyta darbų technologija. Deja, beveik visose instrukcijose montavimas aprašytas nepakankamai. Išimtis AS-1, SARGIS-2M ir SARGIS-11, įvairiems automobiliams reikia parinkti atitinkamus sargus. Pavyzdžiui, „Zaporožiečiuose“ kai kuriuos įtaisus reikia papildyti signalų relėmis. „Volgai“ reikia papildomų gerų jungiklių, kuriuos turi SARGIS-2M, SARGIS-11.

Pakankamai jungimo variantų turi tik SARGIS-11. Instrukcijoje pateikiami 7 variantai, iš kurių automobilio savininkas gali pasirinkti tinkamiausią. Tokius variantus galima naudoti, montuojant automobilyje ir kitus autosargus, išskyrus „Elektronika PU-01“, MPA, ESA-2.

Signalizacija gali pradėti veikti be reikalo, įjungus kiekvieną įtaisą, jeigu sugedę durų jungikliai, nesandariai uždarytos durys, suveikia inerciniai davikliai.

Dažniausiai sistema be reikalo pradeda veikti dėl mechaninių virpesių daviklių, kai automobilio savininkas nustato maksimalų jautrumą. Tada kiekvienas atsitiktinis išorinis poveikis gali įjungti pavojaus signalą. Tačiau šie davikliai nereaguoja į lėtus kėbulo padėties pakitimus.

Montuojant automobilyje inercinį daviklį su MPA įtaisu, signalizacija gali įsijungti dėl virpesių įlipant ir išlipant iš automobilio. Kiti sargai su inerciniais davikliais tokių netikrų signalų neduoda, nes juose numatytas signalo uždelsimas įlipant ir išlipant iš automobilio.

Įjungus sargą, reikia tam tikro laiko išlipti iš automobilio. Yra du pavojaus signalo uždelsimo variantai: sargas pradeda veikti po tam tikro laiko arba po paskutinių automobilio durelių uždarymo. Pastarasis būdas patogesnis, nes vairuotojas gali neskubėti išlipti. Jis naudojamas įtaise AS-1. Panašus SARGIO-2M ir SARGIO-11 įjungimo būdas: delsimas prasideda, uždarius vairuotojo duris.

Garso signalo delsimas turi būti toks, kad vairuotojas spėtų įlipti į automobilį ir išjungti įtaisą, o pašalinis asmuo salone negalėtų šeimininkauti. Optimali trukmė 7-10 s.

Galimybė automatiškai grįžti į apsaugos režimą, atstačius pažeistas blokuotes (pasireiškia laiku iki pavojaus signalo), įgalina sumažinti elektros energijos naudojimą, pašalinti pavojaus priežastį. Kai kuriuose autosarguose šis laikas net labai ilgas (AS-1 – 300 s, „Rif“ – 120 s).

Gamybinis susivienijimas „Manometr“ rengiasi gaminti automobilio apsaugos sistemą OSA (skirta VAZ su papildoma elektromechanine kapoto spyna, elektroniniu koderiu, valdomu iš automobilio išorės, nuolatiniu keturių sandarių jungiklių magnetu (garantuojamos 255 kombinacijos). Kai kurios įmonės kuria ultragarsinį sargo daviklį su radijo signalizacija.

Šiandien labiausiai priimtina automobilio apsaugos su mažiausiomis sąnaudomis priemonė yra autosargai. Tiesa, kol kas jų trūksta parduotuvėse, mažas asortimentas, šią padėtį turi ištaisyti gamybininkai, prekybininkai, kooperatininkai ir patys automėgėjai.

Žurnalas „Mokslas ir Technika”

1989, Nr.3

Kiti kategorijos įrašai:

  1. Elektroniniai laiko matavimo prietaisai (1985) cal 2009-12-03 0
  2. Emocijos ir ESM (1986) cal 2009-11-30 0
  3. Naujo tipo bangos (1986) cal 2009-11-25 0
  4. ESM kovoje su nusikaltimais (1986) cal 2009-11-23 0