Mikrofilmavimo būdai (1988)

Mikrofilmavimu vadiname reprodukcijų kopijų gamybą, kai projekciniu būdu originalo (dokumento, knygos, žurnalo ir pan.) vaizdą mažiname nuo 7,4 iki 50 kartų. Būdas, kai originalo vaizdas mažinamas daugiau negu 50 kartų, vadinamas ultramikrofilmavimu. Sėkmingiausiai mikrofilmavimas taikomas reprografijoje (tai būdų ir priemonių visuma kopijai gauti, nenaudojant surenkamų spausdinimo formų), taip pat skaičiavimo technikoje, registruojant išvedamus iš ESM [...]

cal2009-12-07  tagŽymos: ,   Paskelbta kategorijose LTSR Įdomybės

Mįslės ausiai arba akustikos stebuklai (1988)

Įrašo paveikslėlis

…Scenoje, prieš skeptiškai tylinčią publiką pusračiu buvo pastatytos keturios arfos. Tačiau muzikantai nepasirodė. Tik koncertmeisteris nusilenkęs paskelbė, jog arfos… pagros pačios ir ne bet kaip, o kraštutinė kairioji skambės kaip fortepijonas, antroji – kaip violončelė, o abi dešiniosios – pakeis smuikus. Tučtuojau tatai įvyko: lyg nematomo burtininko liečiama, kairioji arfa suskambo fortepijono garsu, o likusios [...]

cal2009-11-17  tagŽymos:   Paskelbta kategorijose LTSR Įdomybės

Šis tas apie biofizinį lauką (1983)

Įrašo paveikslėlis

Nuo seno žinoma, kad kai kurie žmonės sugeba požeminį vandenį bei kitas naudingąsias iškasenas surasti paprasta medžio šakele ar vielos rėmeliu. Ieškomojo objekto vietoje, rankose laikoma šakelė ar rėmelis, vadinami virgule, pasisuka nuo pusiausvyros padėties. Atrodo, kad naudingųjų iškasenų vietose esama kažkokio lauko, kuris veikla žmogaus organizmą, sukelia raumenų susitraukimą ir pasuka virgule. Šis reiškinys, [...]

cal2009-09-28  tagŽymos:   Paskelbta kategorijose LTSR Įdomybės